CCOO I UGT de Catalunya assumeixen i fan pròpies les reivindicacions de les organitzacions que representen el treball autònom a Catalunya

· L’STAC fa una crida als seus associats i simpatitzants a recolzar la vaga del 14-N

 Davant el suport de les organitzacions d’autònoms de Catalunya a la convocatòria de vaga general pel proper dia 14 de novembre, ambdues organitzacions manifesten:

  •  El seu reconeixement al compromís que representa la convocatòria legal de vaga realitzada a Catalunya també per organitzacions de treball autònom i el manifest de suport a la convocatòria realitzada per UGT i CCOO
    La constatació de que l’actual crisi econòmica esta afectant, d’una forma molt  especial i, proporcionalment d’una manera molt profunda, al treball autònom de Catalunya.

 Per a tot això, i en justa correspondència, CCOO i UGT de Catalunya fan seves i es comprometen, públicament, a defensar, davant les administracions publiques i les forcespolitiques, les reivindicacions del col.lectiu de treballadors i treballadores autònoms i autònomes que, entre d’altres, inclouen:

  • La millora de la protecció social dels autònoms i la seva progressiva equiparació en drets i obligacions amb la de tots els treballadors, com el d’una prestació per cessament d’activitat digna i a la qual no sigui gairebé impossible d’accedir.

  • El desenvolupament del Estatut del Treball Autònom perquè aquest comporti una  millora de les condicions de treball i de vida dels autònoms, i en particular que es modifiqui urgentment aquesta Llei per garantir i tutelar l’exercici dels drets dels autònoms econòmicament dependents, davant les empreses i administracions que els contracten i que no volen reconèixer la seva condició.
  • La necessitat de polítiques actives de suport i plans de reconversió per a sectors  durament castigats per la crisi com, entre d’altres, el transport, la construcció, el comerç familiar o l’agricultura i ramaderia.
    L’exigència que els governs central i autonòmic garanteixin l’accés al crèdit dels  autònoms, empreses i famílies, com a element bàsic per contribuir a la creació de treball i de riquesa.

    PDF: CCOO I UGT de Catalunya assumeixen i fan pròpies les reivindicacions de les organitzacions que representen el treball autònom a Catalunya

Barcelona, 8 de novembre del 2012

Joan Carles Gallego i Herrera
Secretari General CCOO Catalunya

Josep M. Àlvarez i Suàrez
Secretari General UGT de Catalunya