Aprovades les tarifes interurbanes del taxi

Taxis de Tarragona
* Les tarifes urbanes per l’any 2012 a l’Ârea Metropolitana s’aplicaran als taxímetres a partir de les 24:00 del divendres 16 de desembre (00:00 h del dissabte 17).

El conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder Miralles, ha firmat l’ordre per la qual s’estableixen les tarifes dels serveis interurbans de taxi a Catalunya. Com a consequència de l’increment que han experimentat els costos d’explotació del serveis interurbans de taxi d’ençà del darrer augment de tarifes que autoritza l’Ordre PTO/589/2010, de 25 de novembre, determina la necessitat de revisar les tarifes aplicables a aquests serveis amb la finalitat d’actualitzar-les d’acord amb l’evolució dels seus costos d’explotació, de tal manera, que, un cop realitzats els càlculs pertinents, s’ha obtingut un increment general del 3.4%.

Tarifa 3

Baixada de Bandera: 5,60€ (Franquicia de 3.299,15 metres o 867,53 segons)

Preu Km.: 0,63€

Hora d’espera: 17,25€

Tarifa 4

Baixada de Bandera: 6,7€  (Franquicia de 2749,29 metres o 717,90 segons)

Preu Km.: 0,75€

Hora d’espera: 20,68€

Suplements

Maleta o similar: 1.00€

Aeroport Entrada/Sortida: 3,10€