A petición del STAC de Mataró, el ayuntamiento de la ciudad realizará una declaración a favor del taxi

MATARO.- La Junta del Stac de Mataró es varen reunir amb  la regidora de movilitat, el cap de la policía local, el coordinador de l’àrea de movilitat i el tècnic de  encarregat d’aixecar acta de  reunió, el dia 18 de juliol. Els temes a tractar eren básicament.

La piratería i les vtc’s de cabify que comencem a veure a la nostra ciutat. La resposta de la policía local quan ens trobem amb aquests conflictes no sempre és la correcta, cosa que també vam fer saber a la regidora i el cap de la policía. Moltes vegades el que passa és que no saben com han d’actuar, no coneixen la llei del Taxi, ni de transports. Vam acordar que demanarien els protocols a seguir  a l’AMB i tota l’informació sobre aquest tema a la diputació i a transports de la Generalitat, per intentar frenar l’augment de vechícles tant  pirates particulars, com vtc’s o taxis de fora del nostre municipi que campen per la nostre ciutat impunement, fent la nostra feina.

Igualment es van comprometre a fer una declaración institucional, junt amb la resta de les forces polítiques, contra la piratería i les plataformes com uber o cabify i en defensa del taxi, oferint-se a fer difusió a través de les xarxes socials del consistori  del taxi com a transport públic segur, fiable i amb totes les garanties professionals d’un servei que no deixa de ser municipal. En aquesta línea ens vam demanar al Stac,  de fer una ponencia el dia 15 de març del 2018, que és el dia del cosumidor i el dedicaran a la bona praxis del consumidor. Es a dir, s’explicarà el risc que té el consumidor sempre que utilitzi els medis no professionals, ni autoritzats per l’administració així com el perjudici pel sector i per tota la societat en general.

Des del Stac estem molt contents d’aquesta resposta tant positiva per part de movilitat, a les nostres demandes amb l’intenció d’ajudar-nos en tot el que puguin, millorant la formació del agents en temes de piratería. Son conscients del gran problema que tenim a sobre. Ja sigui per la quantitat de trucades que fem informant dels vehicles pirates que veiem, com per l’informació que els arriba des de la diputació i transports de la Generalitat, com pels medis de comunicació, com per la insistència  del Stac cada vegada que ens reunim.

Un altre tema de la reunió  era una  urgent solució pel problema, que aquesta mateixa setmana ens trobem a la nostre ciutat: que és el doble torn. A  Mataró sempre ens hem felicitat per no tenir assalariats,  per tenir tota la flota unànimement unida en aquest punt: una llicència, un conductor. Des del  Stac sempre s’ha lluitat per mantenir-ho.  Però ara no és així, un company ha contractat  a un germà. No és pot fer res per què és legal, però com que tots estem en contra, els hem demanat regulació horaria com  a solució al problema, i per evitar que puguin sortir algún assalariat més.

Ens van escoltar i començaran a treballar el tema, tampoc veuen viable, ni bo pel sector un augment de taxis a doble torn .

Seguint aquesta bona sintonía, ens van poder confirmar que presentaran als pressupostos excepcionals, o modificació de pressupostos de juliol una partida destinada a l’adaptació de taxis.  El Stac fa casi dos anys que treballa aquest tema. Mai ens han donat cap ajuda per adaptar vehicles, i són moltes les ciutats que donen ajudes per l’adaptació o pel manteniment del vehicle.

Si no hi ha res en contra al setembre sortiran les bases per demanar la subvenció per l’adaptació dels vehicles en compliment de la pròrroga de la llei del 2007 i els mínims de vehícles que han d’estar adaptats.

Al Stac estem contentíssims d’haver aconseguit aquesta subvenció.

S’agenda el  setembre per una nova reunió.

Seguim treballant  pel bon funcionament del nostre sector.