335.000 euros d'ajuts

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) de la Generalitat ha previst destinar 335.000 euros al sector del taxi. Els ajuts tenen com a objectiu que els titulars de llicències de taxis puguin finançar una part de l’adquisició d’equips GPS en connexió amb els centres d’emergència 112.
El sistema, que pretén millorar la seguretat personal dels professionals del sector, permetrà al taxista activar un senyal d’alarma com a resposta a una situació de perill, l’activació d’un canal de veu i de transmissió de dades.
Amb aquesta convocatòria de subvencions, el departament preveu finançar fins a 225 euros del cost total de cada equip.