Transports ja coordina als ajuntaments de Terres de l’Ebre per arriba a un conveni  de colaboració en el taxi

TERRES DE L’EBRE.- Laa Direcció General de Transorts està tramitant la formalització del corresponent conveni de cooperació municipal. El nou règim preveu la prestació indistinta del servei en horari nocturn i també en dissabtes, diumenges i dies festius. Tal i com havia demanatt als taxistes de les Terres de l’Ebre a través de SERSATRANS.

Segons el escrit de la Generalitat que ha enviat a l’associacio ya s’ha elaborat el projecte de conveni per tal de fer-lo arribar els diferents ajuntaments (un total de 38) i només resta incorporar-hi determinades mofiicacions, tenint en compte les condicions especifiques que es plantegen. Des del Servei Territorial de Tarragona es coordinarà la tramesa i interlocució amb les entitats loccals.

La previsió es que durant la segona quinzena del mes de setembre els municipis puguin anar aprovant el conveni i d’aquesta manera passi a ser efectiu de forma inmediata.