STAC i UTAM sol·liciten a l'IMT un informe detallat dels taxímetres instal·lats

Benvolgut Sr. Ràmia,

Amb intenció de començar a treballar el més aviat possible i d’una forma decidida per la implantació de la regulació horària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona voldríem tenir coneixement dels diferents equips i nombre d’aquests que estan instal•lats al conjunt de vehicles.

Es per això que SOL·LICITEM un llistat on apareguin marques, models i nombre total d’aparells.

Sense més i esperant siguin ateses les nostres peticions.
Rebi una cordial salutació.

Barcelona, 14 de novembre de 2011

Lluís Berbel Salcedo
President de l’STAC

Raúl Aldehuela
President d’UTAM