Si transmet la llicència no podrà ser titular d’una nova fins que no passin dos anys de la transmissió

Taxis de Barcelona
  • Modificació de l’article 22, apartats 2 i 9 del Reglament

BARCELONA.- Ha quedat aprovat definitivament, després del període d’exposició pública, l’acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 30 de maig de 2017, pel qual es va donar llum verda a la modificació de l’article 22 del Reglament Metropolità del Taxi. Aquesta modificació  determina que “una persona que va transmetre una llicència de taxi no podrà ser titular d’una altra llicència fins transcorreguts dos anys des de la seva darrera transmissió“.

La modificació de l’article 22 s’incorpora al Reglament Metropolità com a subapartat 2.1 de l’apartat 2.

D’altra banda, l’apartat 9 d’aquest mateix article incorpora el subapartat e) amb el text següent:

e) per no haver assolit el límit de dos anys establert en l’apartat 2.1 d’aquest article.

El text amb l’aprovació definitiva es publicarà en el BOP el 9 d’agost.