La Generalitat aprova la intransmisibilitat de les noves VTC`s durant dos anys a partir de la seva adjudicació

 

BARCELONA.- Aquest mati a tingut lloc a la seu de la conselleria de Transports de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer de Josep Tarradellas, un Ple del Consell del Taxi extraordinari.

Hi han estat presents per part de l’administració, el Conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat Ricard Font, el director de transports de la Generalitat Pere Padrosa i el subdirector Josep Mª Fortuny.

Se’ns ha informat de la intenció de tramitar en el dia de dema dia 01/08/2017, que aprovarà el Govern de la Generalitat, d’un Decret Llei de Mesures urgents per l’ordenació dels serveis de viatgers en vehicles de fins a nou places

En l’ànim d’aquest decret esta:

  •  La prohibició de transmetre les llicencies d’VTC de nova creació fins passats dos anys de la seva posada en funcionament (intentant d’aquesta forma eliminar l’especulació).
  • Creació de registre electrònic per a la inscripció obligatòria de serveis contractats prèviament en vehicles VTC i VT (pagina web de control).
  • Obligatorietat del distintiu d’VTC autonòmic (fins ara era voluntari).

Sanció molt greu (4000 euros) a les empreses de vehicles de lloguer amb conductor d’altres comunitats autònomes que superin el límit d’activitat fora d’ella (20%). En aquest sentit se’ns ha explicat que aquest 20% cada tres mesos correspondria a 17 dies.

Mes tard ens han donat dades de les inspeccions fetes durant l’any 2017, un total de 625 a vehicles i 25 a empreses, s’han posat un total de 458 sancions entre VTC’s i VT’s.

S’ha emplaçat al col·lectiu a treballar conjuntament a partir del mes de Setembre amb la Generalitat per tal d’adaptar la Llei del Taxi 19/2003 de 4 de juliol a la realitat actual.

Des de l’STAC s`ha manifestat la necessitat de clarificar encara mes els àmbits de actuació entre VTC i Taxis, ja que en l’actualitat no existeix i la proporcionalitat que deuria d’haver entre els dos sectors i cada vegada es menor perjudicant clarament al nostre sector..