Reunió de l’STAC amb Inspecció de Treball de Catalunya

La Inspecció de Treball de Catalunya anuncia que s’ha obert expedient a les 23 empreses de VTC denunciades per l’STAC per incomplir amb la normativa actual de control d’horari dels treballadors

STAC.- Dimecres 29 de desembre es va produir una reunió a la seu de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Catalunya, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, a la que van assistir com a representants del Sindicat del Taxi de Catalunya el nostre president, Lluís Berbel i el company de la Unió InterComarcal de Barcelona, Christian Navarro.

Aquesta trobada va ser convocada a petició de la Inspecció de Treball, arran de les denúncies interposades per la nostra organització a 23 empreses de VTC per no complir amb la normativa actual de control d’horari dels treballadors, que va desencadenar recentment en l’obertura d’un expedient a una de les majors empreses titular d’autoritzacions VTC, Prestige and Limousines SL, tal com ens va notificar la mateixa Inspecció fa unes setmanes.

En la reunió la inspectora encarregada de l’expedient ens va comunicar el següent:

 >> Malgrat no ser notificats de moment per carta, ens anuncia oficialment que s’ha obert expedient a les 23 empreses denunciades, ja que entenen que les denúncies estan perfectament fonamentades.

 >> Ens anuncia que ja ha començat la investigació. S’han visitat els diferents centres de treball, no localitzant cap empresa en els centres de l’AMB on aquestes empreses tenen domiciliada la seva seu laboral, segons les dades que consten en el registre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

 >> El fet esmentat en l’anterior punt evidentment genera una gran alarma a la Inspecció, ens asseguren que localitzaran les empreses per altres vies i aniran fins al final per esclarir si es compleix la normativa actual de control horari.

 >> Ens comunicaran la resolució de l’expedient tal com acabi la investigació i ens tornaran a citar com a part denunciant sempre que sigui necessari.

 

Des de la nostra organització valorem molt positivament la implicació de la inspectora encarregada de les denúncies. En el debat obert durant la reunió, vam posar en antecedents del modus operandi que tenen aquestes empreses per fer rendible la seva activitat, saltant-se la legislació laboral, fiscal i de transports. De la mateixa manera vam traslladar els motius pels quals entenem que l’actual sistema via “quadrants” que utilitzen aquestes empreses, no és un sistema objectiu, fiable i accessible per a computar la jornada laboral, tal com diu la legislació.

Durant tota la reunió vam percebre bona sintonia i empatia per part de la inspectora. Per aquest motiu, som optimistes en què s’anirà fins al final perquè es compleixi escrupolosament la legislació en matèria de control horari. És imprescindible que existeixin els mecanismes de control real i fiables perquè en cap moment s’excedeixin les jornades laborals, fet que exerceix una competència deslleial envers els professionals taxistes que compleixen la legislació vigent.

 

SEGUIM TREBALLANT! SEGUIM LLUITANT!