Reunió amb Loteutaxi i amb l’Associació Provincial de Lleida

Reunió anb la directiva de APATAXI presidida por Manel González
Trobada amb la direcció de Loteutaxi: Luis Monge, Manuel Garrido i Jordi Carroza.

 

 

 

 

 

 

 

LLEIDA. STAC.- El passat dimarts dia 7 de setembre, els companys Lluís Berbel i Antoni Servos es van desplaçar a Lleida en el marc de les visites periòdiques que la nostra organització realitza a les diferents unions i associacions del territori.

Al matí es varen reunir amb els companys de Loteutaxi, després d’intercanviar opinions de la situació actual del sector a la capital lleidatana els companys varen indicar la bona marxa del sector tot i la pandèmia i l’esforç que han fet des de la seva radioemissora perquè els socis pateixin de forma més laxa l’actual situació. Actualment a la radioemissora són 23 companys. Una de les coses a destacar és la bona marxa de l’aplicació, segons els informes de què disposen prop d’un 25 % dels serveis que realitzen es demanen mitjançant aquesta aposta decidida i que té un grau d’implantació i acceptació per part dels usuaris que fa que els faci ser optimistes en la seva incorporació com a mètode de petició de serveis a la capital Lleidatana.

A la tarda va ser el torn de l’associació provincial de Lleida (Apataxi). Aquesta és l’associació que representa a la quasi totalitat dels companys i companyes de les comarques de Lleida descomptant les de l’Alt Pirineu. Varen poder comprovar la vitalitat de l’associació i els companys els varen transmetre les seves inquietuds i problemàtiques que s’aniran tractant per tal de solucionar, anirem informant al respecte. Aquí també l’aposta és per la petició de serveis mitjançant una App, de moment està en fase de proves i sembla que amb uns resultats força esperançadors, encara que en un principi s’utilitzarà per als serveis sanitaris, la seva intenció és que els diferents ajuntaments l’incorporin com una forma de petició de serveis. L’objectiu és donar més agilitat a l’hora de la petició i una resposta segura als usuaris es trobin a la localitat que es trobin dins del seu àmbit d’actuació.

Des del Sindicat del Taxi de Catalunya felicitem aquestes apostes per la digitalització del sector cosa que sens dubte farà que els companys i companyes puguin enfrontar els reptes futurs amb més força i seguretat.