Producció de vehicles per tipus

BARCELONA. RACC.- Durant la primera meitat de l’any s’ha donat un lleuger augment de la producció respecte el mateix període de l’any anterior (1,3%). Tenint en compte la forta caiguda de les matriculacions, aquest augment es deu al bon comportament del sector exterior: les exportacions han crescut un 7,4%. Gairebé tots els tipus de vehicles presenten dades positives pel que fa a les de producció. Entre gener i juny destaquen els vehicles industrials en el seu conjunt (20,7%) respecte el mateix període de l’any anterior. L’excepció es produeix en els turismes, els quals han vist reduïda la fabricació en un 3,1%