Pla de xoc econòmic per afrontar la crisi al taxi de Catalunya

PLA DE XOC ECONÒMIC PER AFRONTAR LA CRISI DEL COVID19 AL TAXI DE CATALUNYA

STAC.- La crisi sanitària provocada arrel de l’epidèmia del Covid19, ha desencadenat irremediablement en una crisi econòmica sense precedents a la nostra història recent. La pràctica totalitat de sectors econòmics, nacionals i internacionals, s’han vist afectats per les dures mesures de restricció adoptades pels diferents governs.

El sector del taxi, pel seu perfil d’activitat basada en el moviment que genera l’activitat empresarial, d’oci, turística i social, sempre és un dels sectors més afectats en moments de tensions econòmiques, amb l’agreujant de no ser un mitjà de transport imprescindible per a la majoria de la ciutadania, com poden ser-ho altres mitjans de transport, tipus autobús o metro.


Ens trobem en una situació de caiguda de la demanda de taxi al pais d’un 90%, durants els mesos de vigència del decret d’estat d’alarma. Les prevision futures no son esperançadores, segons tots els economistes i experts, el PIB patirà la major caiguda en 50 anys, l’atur s’enfilarà a xifres mai vistes i no tornarem a xifres d’activitat econòmica comparables a 2019 fins d’aquí dos anys, en les previsions més optimistes.

Creiem que les diferents administracions han d’adoptar un paper de lideratge de la recuperació econòmica i ajudar a sectors d’interès públic com el del taxi a sobreviure.

Per això, desde el Sindicat del Taxi de Catalunya, presentem una seria de propostes a les diferentes administraciones, encaminades a ajudar a paliar temporalment una part de les despeses fixes de l’activitat, a rendibilitzar-la i a crear o recuperar nous espais de mercat.


AJUNTAMENTS

 • Regulació sostenible d’oferta/demanda. Oferta de taxis ajustada a la previsió de demanda post pandèmia de manera indefinida. Creació d’un comitè de seguiment de la regulació que avaluï de forma real i amb xifres reals la conveniència o no d’ampliar l’oferta.

 • Condonació de l’impost de circulació municipal durant un any.

 • Moratòria d’un any de l’obligació de canvi de vehicle per a taxis que compleixin els deu anys entre 2020 i 2022, sempre que aprovin la revisió metropolitana (en el cas de l’AMB) o l’equivalent a altres poblacions del territori amb una normativa similar de límit d’anys pels vehicles.

 • Autorització d’una mampara de protecció contra el COVI19, prèviament homologada per indústria de la Generalitat, i subvenció per a la seva instal·lació.

 • Habilitar punts gratuïts de desinfecció amb ozó per a taxis, com a mètode més efectiu, on els professionals taxistes puguin adreçar-se a desinfectar els vehicles de forma regular.

 • Repartiment gratuït de forma periòdica d’EPIS per a professionals taxistes.

 • Campanya publicitària de promoció del servei de taxi com a transport públic més segur i destacant totes les mesures higuiènic-sanitàries que s’estan duent a terme per a garantir la seguretat dels usuaris.

 • Incorporació del servei de taxi en modalitats integrals de pagament (com la T-Mobilitat) i qualsevol altre tipus d’iniciativa digital (tipus app i/o altres) impulsada per l’administració en matèria de mobilitat.

 • Pla de mobilitat per a potenciar la velocitat comercial del taxi.

 • Implantar totalment el reglament metropolità que regula l’activitat de les VTC a l’AMB.


GENERALITAT

 • Homologació pel Departament d’Indústria d’una mampara de protecció contra el COVID19 i subvenció per a la seva instal·lació.

 • Condonació de la taxa de totes les revisions de la ITV.

 • Obertura d’estacions d’ITV per a professionals del transport de forma anticipada o línies especials un cop obertes les estacions.

 • Pla econòmic públic per a garantir l’accés universal de tots els usuaris al servei de taxi independentment de la seva mobilitat (taxi adaptat).

 • Implantació d’una web de control de l’activitat de les VTC a Catalunya, reprendre la posada en marxa dels distintius d’identificació de les VTC i persecució de totes les males praxis i intrusisme professional.

 • Reestructuració de les línies d’autobús deficitàries perquè puguin ser cobertes pel taxi com a servei a la demanda.

 • Recuperació del transport sanitari no urgent a tot el territori.


ADMINISTRACIÓ CENTRAL

 • Moratòria de tots els préstecs, hipotecaris o no, relacionats directament amb l’activitat (compra de llicència i/o vehicle) i facilitar la seva tramitació.

 • Condonació total o parcial de la quota d’autònoms durant un any.

 • Condonació d’un any en tots els impostos que gravin directament l’activitat.

 • Subvenció al combustible professional (gasoil, benzina i derivats).

 • Condonació de la part proporcional de la pòlissa d’assegurances del temps que ha durat d’estat d’alarma.

 • Possibilitat de seguir optant a la prestació per cessament d’activitat per a professionals majors de 58 anys, o grups de risc, fins que puguin desenvolupar sense risc una activitat de màxim risc de contagi com la de taxista.

 • Pla d’abandonament de la professió voluntari per a majors de 55 anys i prejubilacions per a majors de 60 anys.

Download (PDF, 193KB)