Nou funcionament de la parada nocturna de taxis del Port Olímpic

Des de la nit del 23 de febrer

Febrer 2017

El servei de taxi a la zona del Port Olímpic té des del 23 de febrer una parada nocturna regulada que està situada en el carrer de Ramon Trias Fargas.

En aquesta nova parada, cada taxista haurà de fer una cua d’espera de passatge, en què caldrà respectar el torn d’encotxament corresponent. Estarà, per tant, totalment prohibit encotxar fora de la parada.

Els usuaris que vulguin agafar un taxi hauran de respectar la cua d’espera i el seu torn d’encotxament.

Uns agents cívics s’encarregaran de la gestió i de l’ordre de la parada, i caldrà seguir sempre les senyalitzacions.

L’IMET sancionarà tots els taxistes que no compleixin la norma de funcionament d’aquesta parada. En cas de sancions reiterades, es podria arribar a retirar la Credencial de taxista.

Atès que en la mobilització del mes de gener es va reclamar un canvi d’actuació en aquesta zona, s’espera que ara hi hagi una coresponsabilitat per part de tots els taxistes i es respectin les normes d’aquest nou funcionament de la parada, que ha estat consensuada amb tots els actors implicats: Ajuntament de Barcelona, IMET, Guàrdia urbana de Barcelona, responsables del locals d’oci de la zona i associacions representatives del sector.