Actuacions a l'Estació de Sants

Noves senyalitzacions per millorar la circulació del taxi en aquesta zona

Plaça de Joan Peiró

Complint amb el compromís adquirit amb les associacions representatives del sector, abans del 22 de febrer es va fer l’intercanvi de la senyalització que hi havia a la plaça dels Països Catalans. Ara, l’àrea de desencotxament està més pròxima al carrer de Viriat; es a dir, a l’accés de l’estació.

A la plaça de Joan Peiró s’ha millorat la senyalització de la zona de desencotxament de taxis. Aquesta es troba just davant de la capçalera de la parada.

Així mateix s’ha habilitat una zona d’espera de taxis per a serveis de taxis concertats.