Nota de l'IMT sobre el calendari de les dues festes més al mes, aprovades pel Consell Metropolità de l'AMB

(*)EN AQUETS MOMENTS S’ESTAN ANALITZANT ELS POSSIBLES DESAJUSTOS QUE ES PUGUIN PRODUIR EN LES LLICÈNCIES QUE TINGUIN EL DIA DE FESTA EN DIJOUS O DIVENDRES

Aquesta mesura entrarà en vigor durant el primer trimestre de l’any 2012, ja que prèviament haurà de superar els tràmits legals pertinents.

L’IMET farà arribar als taxistes titulars de llicència una carta personalitzada comunicant-los els dies que els corrrespongui realitzar el tercer descans bisetmanal aprovat inicialment.

El Consell Metropolità del Taxi també ha aprovat l’obligatorietat de descans de la meitat de les llicències els dies festius que caiguin de dilluns a divendres, segons calendari i assignació que s’aprovi anualment per l’IMET i que es donarà a conèixer anualment.

Comments are closed.