Modificació de l’horari de treball al taxi del AMB

Foto de VICENTE LAMATA

Vigent a partir del 29 d’octubre

La gerència de l’Institut Metropolità del Taxi, en virtut de l’autorització atorgada pel Consell d’Administració de data 4 de juliol de 2006, ha resolt el següent:

ESTABLIR des del dia 29 d’octubre de 2017 el següent horari de treball:

Les llicències que realitzen el descans obligatori els diumenges podran treballar des de les  5:00 hores fins a  les 6:00 hores del dilluns.

Les llicències que realitzen el descans obligatori els festius intersetmanals podran treballar des de les  5:00 hores fins a  les 6:00 hores del dia següent al festiu.

Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.