Mobilitat de l'STAC sol·licita més parades a Barcelona

BARCELONA.- Aquestes són les instàncies presentades per Mobilitat de l’STAC a l’IMET, sol·licitant noves parades, ampliacions, etc.:

– Hotel NH Constanza (C/Deu i Mata, 62-68): Ampliació de +3 o +4 places, parada amb molta demanda.

– Confluència C/ Llacuna i Tànger (xamfrà muntanya-besòs): Nova parada de +2 o +3 places.