Intervenció de l'STAC a la problemàtica d'un telèfon a Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès.- Aquesta darrera setmana l’STAC ha enviat un escrit a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès intervenint en la problemàtica que s’està donant a la població amb un telèfon. L’intenció d’aquest Ajuntament és la senyalització a la parada de l’Estacio de Renfe d’un espai publicitari amb el número de telèfon d’un taxista en concret. Això ha creat mal ambient entre els companys i a més, ja disposen d’un telèfon que dóna servei a tots els taxistes.
L’STAC ha dirigit el següent escrit a l’esmentat Ajuntament per tal de que sigui desautoritzada aquesta senyalització:

“Distingit Sr. Regull,

Els taxistes de Vilafranca del Penedès, en la seva totalitat, estan en contra de la nova senyalització que està prevista instal·lar a la parada de taxis de l’estació de Renfe d’aquesta població on es vol ubicar el número de telèfon mòbil d’un taxista particular, a més del ja existent.
Aquest número de telèfon, l’existent, dóna servei a tot el col·lectiu i és impropi posar el contacte d’un taxista en concret, primer tenint en compte el perjudici que es pot donar al servei ja que aquest telèfon només el pot atendre una persona i per altra banda, la competència deslleial a la resta de companys. No seria lògic que tots els taxistes de Vilafranca del Penedès publiquéssin els seus telèfons a la senyal de l’esmentada parada.

Per tant, SOL·LICITEM que sigui desautoritzada l’esmentada petició i només es col·loqui un número de telèfon, l’actual, que serveix per a tot el col·lectiu de taxistes de la vostra població.

Agraïnt-li d’avantmà la seva atenció i posant-me a la seva disposició el saluda atentament

Lluís Berbel Salcedo
President

Barcelona, vint-i-dos de març de dos mil tretze”