L’STAC sol·licita la convocatòria urgent d’una reunió de TTT donades les noves restriccions


STAC.- Arran dels darrers esdeveniments succeïts durant les darreres setmanes i atès que la darrera reunió de Taula Tècnica del Taxi (TTT) data de principis del mes de maig, des de la nostra organització demanem formalment la convocatòria urgent d’una reunió de TTT.

Les darreres mesures per a controlar la pandèmia de la Covid19, anunciades pel Govern de la Generalitat de Catalunya aquest mateix dimecres, canvien per complet l’escenari de desescalada i lleugera recuperació econòmica que estàvem vivint.

Les noves restriccions decretades a sectors generadors de demanda de taxi, com l’oci i l’hostaleria, sumades al confinament nocturn, comporten una “afectació general a la mobilitat”, supòsit que recentment ja contempla el reglament metropolità del taxi com a possible escenari perquè l’IMET pugui adoptar mesures complementàries, com vindrien a ser una nova regulació de l’oferta del servei de taxi adaptada a la nova situació que vivim.

Un altre assumpte que ens preocupa i del que voldríem parlar, ja que com saben és de màxima importància pel sector, és de com es troba el procés de desenvolupament de l’app pública (MADI). Documentació oficial redactada pel consell d’administració de l’IMET, a la que hem tingut accés recentment, assegurava que es prohibiria expressament l’obtenció de serveis a mà alçada de manera tradicional. Quelcom que ha generat una gran alarma entre els companys i que creiem de vital importància esclarir.

Solicitud formal de reunió urgent de TTT enregistrada avui 16.07.2021