L’STAC sol·licita la convocatòria urgent d’una reunió de Taula Tècnica del Taxi

STAC.- La Unió de Barcelona de l’STAC ha sol·licitat novament, en el dia d’avui, la convocatòria urgent d’una reunió de la nova Taula Tècnica del Taxi. Recordar que no s’ha produït cap reunió de Taula Tècnica des d’abans de la celebració de les eleccions, el darrer 1 de març. Des de l’STAC considerem que aquest fet no és acceptable, tenint en compte la greu situació de crisi econòmica que viu el sector, que precisa amb caràcter d’urgència reprendre tots els assumptes que van quedar pendents l’anterior legislatura.

Durant el darrer any de pandèmia, les reunions de treball entre l’IMET i les associacions representatives del sector han estat, amb major o menor productivitat, de manera regular. Instem a l’administració a reprendre aquesta línia de treball, ja que el futur de totes les famílies que viuen del taxi està en joc.

El contingut de l’escrit i els punts prioritaris a tractar, han estat consensuat amb la resta d’associacions representatives de l’AMB, que de manera individual també han cursat la sol·licitud de reunió urgent.

Instància registrada telemàticament al portal de l’AMB, en data 30 d’abril de 2021: