L'STAC denuncia les males praxis d'empreses que s'ofereixen pel trasllat de persones

Barcelona. STAC.- El Sindicat del Taxi de Catalunya ha denunciat, aquest mes d’agost, davant la Direcció General de Transports, a dues empreses que infringeixen tot tipus de normatives i que s’ofereixen pel trasllat de persones sense les autoritzacions corresponents, també per l’ús de la paraula taxi sense estar-ne autoritzats, per captar passatgers a peu de carrer i per incompliment de les tarifes vigents. Així ho hem fet saber, doncs, a la subdirecció general d’Ordenació i Inspecció. Les esmentades empreses són Haima encarregada de captar tot tipus de passatgers pel carrer sense cap mena d’autorització, ni tampoc escrúpols, i per altra banda a Holiday Taxis, amb uns preus desorbitats.
D’entre moltes de les infraccions cal destarcar-ne les següents: 

  1. La utilització de la paraula taxi, només aplicable per a tots aquells vehicles que per llei compleixin els requisits i, entre aquests, disposin d’una llicència municipal i de l’autorització corresponent per part de l’Ajuntament. Així com el compliment de la regulació pertinent, com per exemple el sistema tarifari. Per tant, aquesta empresa no pot utilitzar la paraula taxi als seus anuncis.
  2. Considerem que s’hauria de requerir a aquesta empresa la demostració dels termes legals en que treballen, ja que dubtem, fins i tot, que estigui legalitzada i que disposi de les autoritzacions corresponents pel transport de persones. S’ha de tenir en compte que el transport de fins a nou places està regulat per que el faci el taxi.
  3. Així mateix, s’ha de requerir de manera urgent l’eliminació de la pàgina web www.holidaytaxis.com, que l’únic que comporta és confusió i genera competència deslleial al sector del taxi i a més l’activitat s’està realitzant de manera ilegal.