L’IMET defensa el Decret 314/2016, conegut pel Decret de Radioemisores

* Davant la impugnació de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia

L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) compareixerà en defensa del Decret 314/2016, de 8 de novembre, de la Generalitat de Catalunya, relatiu a les condicions de contractació i comercialització del servei de taxi mitjançant empreses de mediació, que va ser impugnat per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia davant la Secció Sisena de la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional.

L’Institut Metropolità del Taxi entén que el Decret 314/2016 posa ordre en el sector de la intermediació  del servei de taxi en un moment en què es necessita una clarificació de la legalitat de les empreses que hi treballen. El Decret no únicament modernitza el concepte d’intermediació a l’àmbit del transport de persones a través del taxi, sinó que garanteix la legalitat de les empreses mediadores (radioemissores, aplicacions), avala la legalitat de les llicències de taxi amb les quals hi treballen, dona garanties als taxistes professionals que fan el servei a través d’aquestes empreses, evita el seu sobredimensionament, i  per suposat, dona les garanties de seguretat als ciutadans i a les ciutadanes que fan ús d’un servei de taxi legal i professional.