L’Ajuntament de Barcelona comença les obres que hauran de transformar la mobilitat de l’entorn de l’Estació de Sants

Els treballs que s’inicien permetran el trasllat del trànsit motoritzat de la banda muntanya a la banda mar de l’estació, deixant l’espai alliberat per a ús de vianants i bicicletes. Les obres duraran fins a la primavera del 2024

Aquesta intervenció és necessària perquè ADIF pugui abordar la primera fase de les obres de l’estació i que inclouran l’ampliació del vestíbul i la posterior rehabilitació de la plaça Països Catalans

La futura remodelació de l’Estació de Sants, que impulsa ADIF, preveu convertir-la en un edifici sostenible, lluminós i integrat al barri, al quals s‘hi podrà accedir per totes les façanes i travessar-lo en qualsevol direcció.

A l’entorn de l’estació es guanyarà un 85% d’espai per vianants i la Plaça de Països Catalans es renovarà i passarà a estar envoltada de verd

Com quedarà la futura estació de Sants

 

 

 

 

 

 

BARCELONA. AJUNTAMENT DE BARCELONA.- Des del passat  13 de setembre, l’Ajuntament de Barcelona inicia les obres que hauran de transformar la mobilitat de l’entorn de l’Estació de Sants. Es tracta d’un primer pas, a partir del qual es dona el tret de sortida al procés de remodelació de tot aquest àmbit de la ciutat.

Els treballs que ara s’inicien, i que es duran a terme de manera progressiva, són necessaris per què ADIF pugui executar la primera fase de les obres de l’estació i que inclouran l’ampliació del vestíbul del costat de la plaça Països Catalans i la posterior restitució de la plaça. Amb posterioritat a aquestes actuacions i com es va explicar en les sessions participatives, la segona fase de creixement de l’estació haurà d’abordar el trasllat de l’estació d’autobusos i la remodelació dels entorns i de la plaça de Joan Peiró.

Treballs per adaptar la mobilitat

L’adaptació de la mobilitat de l’entorn, que impulsa l’Ajuntament de Barcelona, permetran el trasllat del trànsit motoritzat de la banda muntanya a la banda mar de l’estació. El projecte preveu concentrar tota la mobilitat rodada al vial situat a la banda mar deixant la banda muntanya per a ús de vianants i bicicletes. Els treballs per fer possible aquest canvi, que avui s’inicien, duraran fins a la primavera del 2024 i es concentraran en els tres àmbits següents:
• Zona sud de l’estació, a tocar del parc de l’Espanya Industrial
• Zona de la nova cruïlla amb Comtes de Bell-lloc – plaça de Joan Peiró.
• Zona de confluència dels carrers Numància, Tarragona, avinguda Roma i Provença.

 

 

La primera part dels treballs d’adaptació de la mobilitat consistiran en l’adaptació d’una part del vial de vianants del costat mar de l’estació, des del carrer del Vallespir fins al carrer Tarragona, per convertir-lo en un vial de trànsit rodat de doble sentit de circulació, amb un carril+bus per sentit.
En el tram del passeig de Sant Antoni, situat entre la plaça de Joan Peiró i Comtes de Bell-Lloc es demolirà la vorera actual i es faran obres per construir un nou tram de vial que connecti amb l’espai ocupat per l’actual vial de vianants de la banda mar de l’estació..
A la part situada entre Comtes de Bell-Lloc i el carrer Tarragona, es faran principalment tasques per adequar l’espai actual com a vial de circulació.
I finalment, la darrera fase d’aquestes actuacions preveu la realització de diverses intervencions a la zona de confluència dels carrers Numància, Tarragona, avinguda Roma i Provença per rectificar l’actual traçat de circulació i redirigir la mobilitat cap a la seva nova configuració
La parada de bus de les línies 115, H10 i V5, en la seva situació final es desdoblarà en dues: una estarà ubicada al vial banda mar per a les línies 115 i H10; hi haurà una segona parada a l’inici del carrer Comtes de Bell-lloc, per a la línia V5.
Un cop finalitzades aquestes primeres actuacions, es podrà redirigir el trànsit cap el costat mar i el costat muntanya quedarà alliberat del trànsit rodat. A partir d’aquest moment, ADIF estarà en disposició de començar les obres d’ampliació del vestíbul i l’obertura dels nous accessos a les dues façanes (mar i muntanya), com a primeres passes de la transformació global d’aquest entorn.
Mentre ADIF dugui a terme aquests treballs, l’Ajuntament de Barcelona portarà a terme l’adequació de l’estació d’autobusos i del carrer Viriat per permetre l’avançament dels treballs de creixement del vestíbul de l’estació. L’espai recuperat en aquest àmbit es destinarà a l’ús de vianants i bicicletes.
La transformació total d’aquesta infraestructura de transport prevista per ADIF, busca convertir l’edifici en una estació sostenible, lluminosa i integrada al barri, a la qual s’hi podrà accedir per totes les façanes i travessar-la en qualsevol direcció. Als voltants de la nova estació, els vianants tindran un 85% més d’espai, incloent-hi la plaça dels Països Catalans, que es renovarà i passarà a estar envoltada de verd.
L’avantprojecte de transformació de l’estació i tot el seu entorn es va presentar l’any passat després de tot un any de procés participatiu per recollir les demandes del veïnat i tots els col·lectius implicat.