La TTT protesta contra la UB, per insertar publicitat d'UBER

Barcelona. STAC.- Totes les organitzacions de la TTT han presentat, de forma individual, al rectorat de la Universitat de Barcelona un escrit mostrant el seu rebuig absolut a la publicitat que ha insertat UBER al material didàctic d’aquest curs acàdemic. L’escrit diu el següent:

Distingit Sr. Ramírez,

En nom i representació de la organització que presideixo, el Sindicat del Taxi de Catalunya, i, també, en nom de tot el col·lectiu del taxi, m’adreço a vostè i a la seva institució per a informar-los que hem tingut coneixement que en la documentació que han fet entrega a l’alumnat de la seva universitat a l’inici d’aquest curs acadèmic, concretament a una llibreta de tamany foli, s’hi troba una plana amb publicitat exclusiva de l’empresa UBER.

Com bé sabran, el col·lectiu del taxi tant a nivell de Catalunya com estatal i europeu ha sortit recentment al carrer per a protestar en contra d’UBER i les seves males praxis.

L’esmentada empresa, de caire totalment il·legal, ha obviat qualsevol normativa i llei existent per a promoure un negoci, basat en el trasllat de persones, sense disposar de cap autorització, permís i/o normativa, ni per part de l’Ajuntament ni de la Generalitat, sense obviar, també, que transgredeixen la normativa tributària i laboral existent en l’actualitat; essent el cas contrari el del nostre sector, que està mil·limetrat en termes de normativa i permisos.


Tant Hisenda com la Generalitat de Catalunya ja han obert els corresponents expedients a UBER per l’incompliment de normativa i lleis. És més, la Generalitat els ha comminat al tancament de l’empresa, amb el corresponent expedient.

D’aquí neix la nostra sorpresa, al trobar la publicitat d’una empresa totalment fora de la llei al material d’una universitat de prestigi, com la seva.

És per aquests motius que els instem que en la mesura del possible sigui retirada tota aquesta publicitat, i esperem, també, una resposta amb caire de disculpa al nostre sector, que es veu totalment afectat per aquestes il·legalitats.

Us ho agraeixo per endavant i us saludo atentament.

Lluís Berbel Salcedo
President STAC

Si vols accedir o llegir el document prem aquí