La TAC demana poder comparèixer en el Parlament pel demanar la constitució del Consell del Treball Autònom

Emiliano Maroto, coordinador General
BARCELONA.- La Taula d’Autònoms de Catalunya (TAC), com a organització representativa de treballadors i treballadores autònoms d’àmbit català, ha demanat el president de la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya, Rafael Luna Vivas, poder comparèixer davant del Parlament pel que de una vegada per totes s’impulsi la constitució del Consell del Treball Autònom de Catalunya tant a la seva representació com a la seva constitució.
Concretament, la petició demana que es tracti el tema de l’estat d’aplicació de les previsions del Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del Treball autònom, amb la finalitat de que el Parlament de Catalunya impulsi la seva implementació i aplicació efectiva, tant pel que fa a les funcions del Consell del Treball Autònom de Catalunya i les activitats de les entitats d’autònoms reconegudes a Catalunya com pel que fa a l’exercici de la representació d’aquest important col.lectiu al abans citat Consell.
La Taula d’Autònoms de Catalunya és una organització de caràcter intersectorial i està formada per l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, l’Associació de Transportistes Autònoms de Catalunya Condal, la Coalició d’Entitats Professionals de Teràpies Naturals Federació Catalana, la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya, el Sindicat del Taxi de Catalunyai per la Unió de Pagesos de Catalunya.