Evolució de la sinistralitat en carretera, 2011

Evolució de la sinistralitat en carretera, 201
BARCELONA.- Les dades sobre sinistralitat en carretera fins al 7 de setembre són positives, amb una reducció respecte el mateix període de l’any anterior de l’11%. Malgrat això, el comportament al llarg de l’any ha estat irregular, amb un mes amb taxa de variació positiva (febrer) i altres amb una variació negativa modesta (març, juliol). L’estiu també ha mantingut aquesta tònica. Així, mentre a l’agost la taxa de variació ha estat relativament important (-19,7%), al juliol s’ha mantingut pràcticament igual que l’any passat i el que sabem del setembre ens indica un mort més que l’any anterior (2,6%).