La publicitat en les portes laterals dels taxis de Barcelona, en vigor

BARCELONA.- L’IMET comunica que la publicitat exterior a les portes laterals als vehicles taxi està aprovada definitivament (BOP, de 22 de juliol de 2013).
Així mateix, s’informa que les campanyes de publicitat han de ser comunicades prèviament a l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) i els responsables n’estan obligats a lliurar una relació amb el nombre de taxis que la portaran, especificant el número de llicència, així com la durada de la campanya.
Els taxistes que portin una publicitat no autoritzada podran ser sancionats tant per la Guàrdia Urbana com pels inspectors de l’IMET ja que no els hi constarà que aquells vehicles estan autoritzats per dur publicitat.