La cooperativa Tele-Taxi Terrassa es mou, amb la seva nova campanya publicitària

El col·lectiu de taxis de Terrassa està patint una greu crisi que fa perillar la supervivència del sector com el coneixem fins ara. Per tal de fer front a aquesta situació i a la de noves empreses de taxi recentment instaurades a la ciutat, la cooperativa Tele-Taxi Terrassa ha decidit engegar una innovadora campanya publicitària per tal de reactivar en les difícils circumstàncies actuals l’utilització del nostre servei per part dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa. L’encarregat de l’ implantació de la nova campanya publicitària ha estat en Ramon, L-29, que s’ha bolcat a l’efecte que tot arribes a bon port. El passat divendres 1 de juliol es va inaugurar la campanya amb una roda de premsa a la centra de Tele-Taxi Terrassa. La primera conseqüència és la nova imatge dels cotxes de la cooperativa amb un adhesiu cridaner i modern al vidre del darrere amb dos lemes força éxplicits:

Siguis on Siguis”   “Vagis on Vagis”

A partir d’ara serán els mateixos companys i companyes els que repartiran targetes, imans, etc. involucrant-se tothom en la campanya. Serà l’empresa de publicitat qui s’encarregarà de repartir tríptics i targetes entre els ciutadans de Terrassa en aquells llocs mes emblemàtics de la ciutat. Per altra banda i gràcies a un acord de col·laboració entre la cooperativa i la sala de festes Mojito s’està incentivant l’ús del taxi compartit entre els potencials usuaris que cada cap de semana van al centre lúdic Parc Vallès. Aquest acord ha estat possible gràcies a la feina feta per la llicència 38. És important que en els moments difícils els companys i companyes que no formen part de la junta rectora facin pinya i treballin pel bon funcionament de la nostra entitat. Des d’aquí agraïm el compromís demostrat tant per la llicència 29 com per la 38 en aquests moments de dificultat en els quals les rates tendeixen a abandonar el vaixell.