Intervenció del conseller Rull en el Parlament en defensa de la validació del Decret de Mesures urgents antiespeculatives de les autoritzacions VTC’s

BARCELONA.- Intervenció del conseller Rull sobre la validació del Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places.

El 31 de juliol el Govern va anunciar en un Ple del Consell del Taxi extraordinari, celebrat a la seu de la conselleria de Transports de la Generalitat de Catalunya, l’aprovació de aquest Decret.

^Despres de l’intervenció del conseller Josep Rull intervenen el reste de grps parlamentaris.

 

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8099821&p_cp3=8102186