Girs permesos en el tronc central de l'Avinguda de la Diagonal

Barcelona. IMET.- Informació facilitada per l’Ajuntament de Barcelona el 28 de juny de 2016

Girs permesos en el tronc central de l’Avinguda de la Diagonal

Horari de 23:00 a 06:00 h
Requisits Taxis en servei ocupats amb viatgers
Girs Sentit muntanya: Carrer d’Aribau i Via Augusta
Sentit mar: Carrer de Muntaner i Passeig de Gràcia
Inici A partir de la data corresponent senyalització que es farà amb una placa complementària a la senyalització existent.

Altres girs

Horari Sense limitacions
Requisits Sense limitacions
Girs Sentit muntanya: Avinguda de Roma/Tarragona
Inici A partir de la data de la corresponent senyalització que es farà amb una placa complementària a la senyalització existent.