Estudi de l’impacte de la Covid-19 elaborat per l’IMET a petició de la Taula Tècnica

Informe sobre l’afectació de la pandèmia en els sectors generadors de demanda al sector del taxi metropolità

BARCELONA. IMET/AMB.- L’IMET ha publicat l’estudi de l’impacte generat per la pandèmia de la Covid-19 en els sectors generadors de demanda al sector del taxi metropolità, conforme al que ja es va informar a la reunió de la Taula Tècnica del Taxi del passat 5 de maig.

L’objectiu d’aquest estudi, és fer una recopilació de dades publicades per altres administracions i sectors econòmics que puguin tenir un impacte notable en la demanda del taxi. Amb aquestes dades d’afectació de la pandèmia en altres activitats, es pot donar una imatge clara del context de davallada greu en la demanda que té el taxi actualment.

Els indicadors que s’han fet servir per analitzar les dades de l’afectació al sector del taxi han sigut les afiliacions Seguretat Social, la taxa d’atur, la variació del PIB interanual, l’índex de volum de negoci del sector serveis, el nombre de pernoctacions en establiments hotelers, el moviment de passatgers a l’Aeroport del Prat, el moviment de passatgers de creuers al Moll Adossat, i les validacions en el transport públic metropolità.

CONSULTA:

Download (PDF, 1.3MB)