Enquesta INE Autònoms 2012 – Instituto Nacional de Estadística

BARCELONA. STAC.- L’Institut Nacional d’Estadística (INE) està enviant de forma aleatòria a empresaris autònoms un qüestionari, de complimentació obligatòria. La no contestació de l’enquesta comportaria una sanció per part de l’Administració competent.

Les dades sol·licitades fan referència a l’activitat de l’exercisi 2012 i només és de caràcter estadístic. En cas de que rebis aquest qüestionari, sense cap cost adicional a la teva quota, el complimentarem i presentarem a l’INE per via telemàtica.