Em sancionaran pel no ús de sistemes de retenció infantil quan presti servei en trànsit urbà o àrees urbanes de grans ciutats?

La Llei de Seguretat Viària estableix excepcions reglamentàries per als conductors professionals i del taxi en particular, que es troben contemplades en l’article 119.2 del Reglament General de Circulació. Aquí s’especifica que “els taxis quan estiguin en servei podran circular sense cinturons o altres sistemes de retenció homologats” i, al mateix temps, puntualitza que ”quan circulin en trànsit urbà o àrees urbanes de les grans ciutats podran transportar a persones d’alçada inferior a 135 cm en els seients de darrere del vehicle sense sistemes de retenció homologat a la seva talla”. En conseqüència, la responsabilitat dels nens sense sistemes de retenció mai recaurà en el taxista, sinó en els pares o tutors o guardador legal del nen que transporten en un taxi.