Puc recollir un servei a qualsevol punt del territori català?

Com a norma general, el/la taxista només pot recollir passatge en el municipi que li ha atorgat al llicència i anar a qualsevol destinació. Com a cas excepcional, el/la taxista podrà recollir un usuari a un port o aeroport de Catalunya sempre que prèviament hagi estat contractat i la destinació sigui el municipi que li ha atorgat la llicència. Caldrà que la targeta VT estigui en vigor, s’hagi omplert i es porti en el vehicle el formulari Declaració de contractació prèvia d’un servei de taxi amb origen en un port o un aeroport de Catalunya.