Els torns quedan retirats per unanimitat, a partir de les 18:00h d'avui

PDF: Enllaç amb l’acord signat per unanimitat amb la retirada dels Torns

BARCELONA. 9 GENER 2013.- Reunits a la seu de l’Institut Metropolità del Taxi les persones signants d’aquest document, integrants de la Comissió Tècnica de Seguiment de l’IMET, segons consta a l’article 3 de la Norma Complementària V- torns- del Reglament Metropolità del Taxi, publicada en el BOP de 28 de desembre de 2012,

ACORDEN per unanimitat:

1.- Elevar al Consell d’Administració de l’IMET la petició de la suspensió de la Norma Complementària V relativa als torns de treball, donat que s’ha conclós que la mesura  no compleix els objectius per els quals havia estat aprovada.

2.- Crear una Comissió del Treball per tal d’explotar noves formules destinades a solucionar els greus problemes estructurales que pateix el sector del taxi.

Barcelona, 9 de gener de 2013