Eleccions a la Unió Intercomarcal de Barcelona del STAC

STAC.- La Unió Intercomarcal de Barcelona del Sindicat del Taxi de Catalunya, convoca a tots els seus afiliats i afiliades al procés d’elecció de la Junta.
En aquest context es fa saber a tots els seus afiliats i afiliades que els temps del procés serà el següent:
Del 08/03/2019 a les 12h del 18/03/2019 presentació de candidatures.
De les 12h del 18/03/2019 a les 12h del 19/03/2019 verificació de candidatures.
A las 13h del 19/03/2019 proclamació de candidatures.
De las 13h del 19/03/2019 a las 00:00h del 28/03/2019 campanya electoral.
De las 9h del 28/03/2019 a las 18h de 28/03/2019 eleccions al Carrer de la Marina 82, seu
del Sindicat del Taxi de Catalunya.

La Unión Intercomarcal de Barcelona del Sindicat del Taxi de Catalunya, convoca a todos sus afiliados y afiliadas al proceso de elección de la Junta.
En este contexto se hace saber a todos sus afiliados y afiliadas que los tiempos del proceso será el siguiente:
Del 08/03/2019 a las 12h del 18/03/2019 presentación de candidaturas.
De las 12h del 18/03/2019 a las 12h del 19/03/2019 verificación de candidaturas.
A las 13h del 19/03/2019 proclamación de candidaturas.
De las 13h del 19/03/2019 a las 00: 00h del 28/03/2019 campaña electoral.
De las 9h del 28/03/2019 a las 18h de 28/03/2019 elecciones en la Calle de la Marina 82, sede
del Sindicat del Taxi de Catalunya.