El STAC en contra de algunas APP's por incumplimiento del régimen tarifario

publiappBARCELONA. STAC.- Ante la aparición de determinadas APP, como Hailo y Mytaxi, con publicidad agresiva hacia colectivo del taxi y sus usuarios y determinadas malas praxis como son descuentos que el régimen tarifario no contempla y el incumplimiento del propio régimen tarifario, el STAC ha decidido denunciar ante la administración estas APP, exigiendo al Institut Metropolità del Taxi (IMET) que les obligue a cumplir la normativa. Así mismo, la publicidad que llevan determinados taxis de estas empresas también incumple el Reglamento Metropolitano en su apartado sobre  la publicidad, ya que no son radio emisoras.
El texto digirido al gerente del IMET, es el siguiente:

Benvolgut Sr. Ràmia,

Des de ja fa uns quants mesos s’ha detectat que determinats vehicles taxi duen anuncis de determinades aplicacions per a smartphones per a sol·licitar serveis de taxi.
Aquestes aplicacions no tenen cap legislació ni tampoc regulació i alhora s’estan aprofitant de la normativa existent sobre les ràdio emissores, per exemple en la publicitat exterior, quant, en realitat, no ho són.

Al Reglament Metropolità del Taxi, a les Normes Complementàries al seu apartat III. Publicitat, hi diu el següent:

c) Els vehicles adscrits a una emissora de taxi podran portar el distintiu de la dita emissora sense que això es consideri publicitat dinàmica als efectes de pagament de taxa. Els distintius hauran de ser prèviament autoritzats per l’EMT i només podran situar-se al vidre posterior del vehicle. Hauran de ser d’un material que no impedeixi la visibilitat de l’interior del vehicle ni pugui afectar la seguretat de la conducció. En cas de ser de material opac hauran de tenir format horitzontal i les seves dimensions no podran superar una tercera part de la superfície del vidre posterior i aniran col·locats a la seva part inferior.


Aquestes app haurien de disposar d’una autorització i/o homologació i també determinar quin nivell de responsabilitat tenen en cas de qualsevol incidència que existeixi en la prestació dels serveis o amb els taxistes que la utilitzen. També cal esmentar que estan saltant-se el sistema tarifari vigent, creant alhora competència deslleial, requerint als seus taxistes i també venent-ho als clients que el vehicle arriba al domicili sense marcar el mínim establert, cosa que no està així establerta a l’actual sistema tarifari. Sense obviar que ofereixen tot tipus de descomptes.

La creació i posada en marxa d’aquestes aplicaciones no contempla la normativa vigent referent als dies festius que han de complir cada taxi ja que quan el sistema adjudica un servei ho fa sense distingir si es troba en el seu descans obligatori o no.

Per tot això, sol·licitem:

1. La retirada de la publicitat als vidres posteriors de totes aquelles empreses que no són ràdio emissores, en compliment de la normativa legal vigent.
2. L’exigència, per part de l’IMET del compliment del règim tarifari establert a totes aquelles empreses que ofereixen serveis de taxi a través de les seves aplicacions.

Barcelona, 19 de desembre de 2013