El Parlament rebutja la moció presentada per C’S contra el Decret Llei que regula les VTC

VERSIÓ EN CATALÀ

STAC.- En la sessió d’avui al Parlament de Catalunya, la moció presentada pel grup de Ciutadans, ha estat rebutjada per 92 vots a favor i 40 en contra. Ciutadans sol·licitava en aquesta moció la derogació del Decret Llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers amb conductor. És a dir: el decret que regula l’activitat de les VTC a Catalunya.

La moció s’ha basat fonamentalment en l’informe del Consell de Garanties Estatutàries, no vinculant, que en alguns aspectes (el de la precontratació) va manifestar que podria ser inconstitucional.
Per a Ciutadans s’hauria d’impulsar una ‘taula de treball’ per a elaborar un nou marc regulador que eviti limitar les opcions per a la ciutadania.

Des del STAC denunciem que el grup de Ciutadans, una vegada més, exerceix de defensor dels grans grups i plataformes com UBER i Cabify, que suposen l’enfonsament del servei públic del taxi. Aquesta actitud és la mateixa que han tingut en el Congrés dels diputats i en el AMB.

SEGUIM!


VERSIÓN EN CASTELLANO

STAC.- En la sesión de hoy en el Parlament de Catalunya, la moción presentada por el grupo de Ciudadanos, ha sido rechazada por 92 votos a favor y 40 en contra. Ciudadanos solicitaba en esa moción la derogación del Decret Llei 4/2019, de 29 de gener, de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros con conductor. Es decir: el decreto que regula la actividad de las VTC en Catalunya.

La moción se ha basado fundamentalmente en el informe del Consell de Garanties Estutàries, no vinculante, que en algunos aspectos (el de la precontratación) manifestó que podría ser inconstitucional.
Para Ciudadanos se debería de impulsar una ‘Mesa de Trabajo’ para elaborar un nuevo marco regulador que evite limitar las opciones para la ciudadanía.

Desde el STAC denunciamos que el grupo de Ciudadanos, una vez más, ejerce de defensor de los grandes grupos y plataformas como UBER y Cabify, que suponen el hundimiento del servicio público del taxi. Esta actitud es la misma que han tenido en el Congreso de los diputados y en el AMB.

¡SEGUIMOS!