El Parlament aprueba la posibilidad de limitar el doble turno en la AMB

Taxis en la T-1 BARCELONA. 05.03.2014. El Ple del Parlament de Catalunya aprobó ayer una disposición adicional a la Ley del Taxi de 19/2003 del 4 de julio por la cual el Institut Metropolità del Taxi podrá limitar el doble turno.

Esta es una medida reivindicada por el Sindicat del Taxi de Catalunya para limitar el doble turno y adecuar la oferta a la demanda. Con este acuerdo, que se ha de desarrollar posteriormente por la vía reglamentaria, la demanda contra la disposición transitoria sexta que limita actualmente el doble turno queda inviable.

Ésta es una vía por la cual el STAC ha luchado ya que es un camino de acceso a la aspiración de la organización: Un taxi un conductor.

 Texto aprobado:

«DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA.

Règim específic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Les normes establertes en l’article 18.1 d’aquesta Llei, en relació a la facultat de prestar personalment el servei o fer-ho mitjançant la contractació de conductors assalariats, poden ser condicionades o limitades, de forma permanent o temporal, en l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

A aquests efectes, s’habilita a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal que, de forma motivada, dugui a terme la concreció de les condicions d’aquest règim específic mitjançant la norma reglamentària corresponent.»