El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de BCN aprova el tercer dia de descans bitsemanal, que s'aplicarà durant el primer trimestre del 2012

BARCELONA. IMT.-El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat avui, amb l’abstenció del PP, una modificació de la regulació del descans setmanal que contempla la Norma Complementaria I del Reglament Metropolità del Taxi per la qual s’estableix un tercer dia de descans de freqüència bisetmanal que es distribuirà de dilluns a divendres, d’acord amb el quadre següent.

Els mesos següents es reproduirà aquesta freqüència.

Aquesta mesura entrarà en vigor durant el primer trimestre de l’any 2012, ja que prèviament haurà de superar els tràmits legals pertinents.

L’IMET farà arribar als taxistes titulars de llicència una carta personalitzada comunicant-los els dies que els corrrespongui realitzar el tercer descans bitsemanal aprovat inicialment.

El Consell Metropolità del Taxi també ha aprovat l’obligatorietat de descans de la meitat de les llicències els dies festius que caiguin de dilluns a divendres, segons calendari i assignació que s’aprovi anualment per l’IMET i que es donarà a conèixer anualment.

Comments are closed.