Comunicat unitari sobre la zona VT de la T1

versió en català…

COMUNICAT OFICIAL ASSOCIACIONS I EMISSORES DE TAXI DE CATALUNYA SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE LA ZONA VT DE SERVEIS CONCERTATS DE LA T1 DE L’AEROPORT DE BARCELONA

Donada la gravetat de la situació generada per AENA i davant la necessitat d’aconseguir una solució ràpida, diferents associacions i emissores de Catalunya ens han donat el seu suport i se sumen al comunicat però no ha estat possible incorporar els seus respectius logotips corporatius. En les pròximes dates anirem anunciant els noms dels nous signants. #TaxiEnLluita

 

versión en castellano…

COMUNICADO OFICIAL ASOCIACIONES Y EMISORAS DE TAXI DE CATALUNYA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA ZONA VT DE SERVICIOS CONCERTADOS DE LA T1 DEL AEROPUERTO DE BARCELONA

Dada la gravedad de la situación generada por AENA y ante la necesidad de lograr una solución rápida, diferentes asociaciones y emisoras de Catalunya nos han dado su apoyo y se suman al comunicado pero no ha sido posible incorporar sus respectivos logotipos corporativos. En las próximas fechas iremos anunciando los nombres de los nuevos firmantes. #TaxiEnLucha