Comunicat de Transports: Territori i Sostenibilitat obre expedient a l’empresa UBER per suposada activitat irregular en el transport de persones

BARCELONA. NOTA PREMSA.- Territori i Sostenibilitat obre expedient a l’empresa UBER per suposada activitat irregular en el transport de persones

  • Tots els serveis de transport públic han de tenir la corresponent autorització o bé del municipi o àrea metropolitana o bé de la Generalitat.
  • Les sancions per no tenir les corresponents llicències poden arribar a 2.000 euros.

El departament de Territori i Sostenibilitat ha obert un expedient a UBER per investigar les suposades activitats irregulars de l’empresa a través d’una app en què ofereix serveis de transports de persones a Barcelona i l’àrea metropolitana. Aquest expedient té com a objectiu controlar que totes les activitats anunciades per aquesta empresa es fan sota el vigent marc normatiu, tal i com s’ha acordat aquest matí en una reunió entre la Direcció General de Transports i Mobilitat i el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC). No tenir les corresponents llicències pot suposar una sanció de fins a 2.000 euros.

De conformitat amb la legislació vigent a Catalunya, les activitats de transport de persones que es realitzen per compte aliè i mitjançant un preu o una retribució, tenen la consideració de transport públic i com a tal està subjecte a un règim d’autorització administrativa prèvia. Una autorització que, en el cas dels vehicles de fins a 9 places (inclosa la del conductor) respon a  alguna de les següents modalitats:

1. Taxi, que requereix llicència local del municipi o Àrea Metropolitana i autorització per al transport interurbà lliurada per la Generalitat de Catalunya.

2. Lloguer de vehicles amb conductor que requereix autorització de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats de transport de persones anunciades per UBER són, per les seves característiques, activitats de transport públic i per tant, cal per a la seva realització disposar de qualsevol dels títols administratius habilitants esmentats.

Segons l’actual Llei del Taxi i la recentment reformada Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT) la realització de transport de persones sense disposar de la corresponent llicència o autorització administrativa constitueix una infracció molt greu,  sancionable econòmicament amb una multa de fins a 1.250 euros. També ho es, com a infracció de caràcter greu, l’oferta de serveis de transport sense disposar de títol habilitant per realitzar-los. La sanció en aquest cas és de fins a 800 euros.

22 d’abril de 2014

Per accedir a la nota de premsa completa, prem el següent enllaç: PDF – Territori i Sostenibilitat obre expedient a l’empresa UBER per suposada activitat irregular en el transport de persones

Reunió sindicats TTT
D’altra banda, durant la reunió mantinguda entre les organitzacions que formen la Taula Tècnica del Taxi (TTT) – STAC, CMT, AET i ATC – han acordat que el proper dijous 24 d’abril a la reunió amb el Director General de Transports, Pere Padrosa, plantejaran els següents punts:

1. Paralització immediata de l’aplicació (APP UBER)
2. Immobilització dels vehicles pirates, recolzant-nos en la Llei de Seguretat Vial, que entrarà en vigor el proper mes de maig, ja que en un dels seus articles hi menciona aquest tema: immobilització dels vehicles, quant incompleixi les condiciones del reglament de circulació.
3. Coordinació i col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i Guàrdia urbana per a erradicar la problemàtica de l’instrusisme.
4. Empar a la sentència de Brussel·les contra UBER: sancionar també econòmicament als usuaris de qualsevol transport il·legal o irregular.