Comunicat de Mobilitat UIB-STAC

Foto: Vicente Lamata

STAC.- Representants de la UIB del STAC van ser-hi presents dimecres passat 20 de març en la sessió plenària del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on es va presentar el ‘pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2026’.
Pla que se centra en la lluita contra la contaminació, exigència de la Unió Europea, i que estima un augment de la mobilitat en tots els sectors.
Per a aconseguir-ho s’actuarà de forma estratègica en quatre àrees: salut pública, mobilitat sostenible, eficiència energètica i les desigualtats entre la ciutadania.

Referent al sector del taxi, poca novetat: es va informar que s’està fomentant l’adquisició de vehicles de baixes emissions, concedint subvencions per a la seva adquisició i instal·lant més punts de recàrrega.
També es va tractar la limitació dels taxis a deu anys, la deshomologació de vehicles amb motorització dièsel des de gener d’aquest any (excepte vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda), les subvencions que s’aprovessin per a adaptar vehicles a PMR i l’objectiu que en 2024 no existeixi cap vehicle dièsel en tota la flota de taxis.

Des de la UIB del STAC estarem molt atents a tots els canvis en la mobilitat urbana dels propers anys i treballarem perquè totes les seves repercussions redundin en positiu per al nostre sector.

(Versión castellana)

STAC.- Representantes de la UIB del STAC estuvieron presentes el pasado miércoles 20 de marzo en la sesión plenaria del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, donde se presentó el ‘pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2026’.
Plan que se centra en la lucha contra la contaminación, exigencia de la Unión Europea, y que estima un aumento de la movilidad en todos los sectores.
Para lograrlo se actuará de forma estratégica en cuatro campos: el de la salud pública, el de la movilidad sostenible, la eficiencia energética y las desigualdades entre la ciudadanía.

En lo referente al sector del taxi, poca novedad: se informó que se está fomentando la adquisición de vehículos de bajas emisiones, concediendo subvenciones para su adquisición e instalando más puntos de recarga.
También se trató la limitación de los taxis a diez años, la deshomologación de vehículos con motorización diésel desde enero de este año (excepto vehículos adaptados a personas con movilidad reducida), las subvenciones que se aprobaran para adaptar vehículos a PMR y el objetivo de que en 2024 no exista ningún vehículo diésel en toda la flota de taxis.

Desde la UIB del STAC estaremos muy atentos a todos los cambios en la movilidad urbana de los próximos años y trabajaremos para que todas sus repercusiones redunden en positivo para nuestro sector.