Comunicat a tots els afiliats i afiliades del Sindicat del Taxi de Catalunya i resta del sector del Taxi de Catalunya

STAC.- Després de realitzar la consulta pertinent al Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya, se’ns comunica el següent: De moment no és necessari omplir la pàgina web de la Generalitat a l’hora d’efectuar recollides fora del terme municipal (Ports i Aeroports de Catalunya). Tots els companys i companyes que vagin a realitzar una recollida continuaran omplint la fulla de recollida habitual fins que la pàgina web sigui plenament operativa. Us anirem informant. Treballem amb el #Taxi de Catalunya.