CatSalut redueix un 10% el pressupost destinat a transport sanitari en taxi en Alt Pirineu

TREMP.- El passat dia 17-09-2011, els taxistes de la Regió Santària del Alt Pirineu-Aran vam ser convocats a una reunió extraordinària per part del CatSalut i on ens va comunicar la reducció del presupost sanitari de un 10 per cent i en el taxi es concretaba en una baixada del preu del kilómetre.
El tema, únic, va ser “Nou sistema tarifari per al 2011”.
Hi éren presents: Per part de l’Associació del Alt Pirineu: Lorenzo Alonso Veiga, Gemma Cotonat Ruiz, Xavier Vives Bagués, i Francisco Javier Latorre- També hi eren representats l’Associació Provincial de l’Auto-Taxi de Lleida, i l’Associació de Taxistes de la Cerdanya. Cat Salut va comunicar el següent:
“ El pressupost de despesa del transport sanitari serà un 10% inferior al del 2010, per tant a tal fi i efecte, les tarifes a aplicar sobre la facturació del 2011 experimentaran aquesta reducció, fixant-se en: 0,53 €/Km, i l’hora d’espera en 14,76€/Km.”
Per part de l’Associació del Alt Pirineu, així com per les altres associacions representades, van manifestar el desacord amb argumentacions basades en les característiques del territori (carreteres, consums, vehicles).
Cap d’aquests arguments van ser tinguts en compte.

En realitat, es tractava d’un imperatiu forçós: “el prens o el deixes”. Els representants dels taxistes no van tenir més remei que acceptar les seves propostes.
La dura realitat, marcada per la crisi, ens ha acabat colpejant. L’únic aspecte positiu, a tenir en compte: el CatSalut seguirà comptant amb la nostra Associació per al transport sanitari.
Latorre va manifestar que “esperem i desitgem que en un futur pròxim tot remetent la crisi, puguem recuperar les tarifes actuals”.
En tocant al Conveni signat amb CatSalut al 2010, s’afegirà un annex, en el qual s’especificarà aquest nou sistema tarifari, dalt esmentat; restant sense efecte les actuals tarifes del 2011, emeses pel DOGC 5780 de 22-12-2010.
Latorre va comunicar en un escrit el següent: “Aprofito l’ocasió per a comunicar-vos que la nostra Associació va creixent; ja som un total de 121 taxistes”.
Les darreres incorporacions van ser dels municipis de Prats i Sansor, Bellver de Cerdanya y Das.