Candidatures admeses per a participar a la Consulta Electoral del 3 de maig

PDF – Candidatures admeses a les Eleccions del 3 de maig

Us comuniquem que, en data 3 d’abril de 2012, l’IMET ha resolt:

 ADMETRE les candidatures per les meses de les persones físiques titulars de llicència de taxi per escollir les associacions professionals i sindicats més representatius, a efectes de relacions amb l’administració, següents:

 

• Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)

• Gremi Unió de Taxistes (GUT)

 • Coordinadora Metropolitana del Taxi de Barcelona (CMT)

• Grup de Taxistes Independents – Associació de Taxistes Autònoms de Catalunya (GTI – ATAC)

• Representativa del Taxista Autónomo (RTA)

• Taxi Companys

• Unión de Taxistas Autónomos Metropolitanos (UTAM)

 

ADMETRE les candidatures per les meses de les persones jurídiques titulars de llicència de taxi per escollir les associacions professionals i sindicats més representatius, a efectes de relacions amb l’administració, següents:

 

• Asociación Empresarial del Taxi (AET)

 

PUBLICAR a la pàgina web de l’IMET i en un indret d’accés públic.

 

Contra aquest acord es pot interposar recurs davant la Junta Electoral en el termini de tres dies naturals a comptar des de la data d’aquesta notificació.

Us recordem que la campanya comença el dia 17 d’abril i finalitza a les 24:00 hores del dia 2 de maig.


Eduard Ràmia i Gallén

Gerent

Comments are closed.