Barcelona posa en marxa una bateria de mesures per millorar la xarxa de bus i taxi

  • L’objectiu: millorar la regularitat de pas dels autobusos i la velocitat comercial de bus i taxis, i oferir un servei de transport públic més eficient als ciutadans

Barcelona. IMET.- L’Ajuntament de Barcelona avança en el desenvolupament dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 per assolir una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat, fomentant els desplaçaments a peu, en bici i en transport públic.

En aquest darrer capítol, el Govern municipal està impulsant diverses actuacions per potenciar una major utilització del transport públic mitjançant el desplegament de la fase final de la Nova Xarxa de Bus, l’acord de finançament per a l’arribada del metro als barris de la Marina, els treballs per a la connexió dels dos tramvies o l’aposta per la congelació de les tarifes del transport i la millora de títols tarifaris.

En aquest marc, a partir d’aquest mes la direcció de Mobilitat de l’Ajuntament desplega una bateria de mesures per millorar la velocitat comercial del transport públic en superfície de Barcelona i optimitzar el servei dels autobusos i dels taxis de la ciutat.

Les mesures són fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) i els representats dels diferents col·lectius del sector del taxi, a partir del qual s’han identificat quines actuacions són necessàries per facilitar i prioritzar la circulació dels autobusos i els taxis per la ciutat. L’objectiu és que aquests vehicles puguin circular de la manera més àgil possible i així oferir el millor servei públic a la ciutadania, guanyant en velocitat comercial, freqüència i intervals de pas.

Aquest treball conjunt de generació i anàlisi de propostes ha obtingut com a resultat un nombre elevat de mesures a aplicar que s’executaran de forma continuada durant els propers dos anys (2017 i 2018). Les millores s’implantaran de manera progressiva en tres frases diferenciades i coincidint amb el desplegament final de la Nova Xarxa de Bus.

Primera fase:

Durant aquest primer semestre del 2017 estan previstes les actuacions següents:

Campanya de la Guàrdia Urbana de Barcelona per afavorir el bon funcionament i fluïdesa del transport públic en general, i especialment el d’autobusos i taxis. L’objectiu és incrementar la seguretat viària a la ciutat, corregir les infraccions que originen inseguretat en la circulació i reduir les conductes de risc, fomentant l’adopció de les mesures de seguretat en la conducció. La Guàrdia Urbana incidirà en la reducció de totes les infraccions que són origen d’una mala utilització dels carrils bus, però també ho farà en prevenció de la seguretat viària per l’increment del risc d’accident que suposen els canvis de carril, que provoquen aquestes ocupacions. Es prestarà una especial atenció a evitar i corregir les infraccions, vinculades amb el control de la circulació i l’estacionament als carrils bus i les parades de taxi. Aquesta campanya també estarà acompanyada d’accions informatives mitjançant missatges en els panells informatius de la xarxa viària, amb l’objectiu de conscienciar els usuaris de la necessitat del respecte a les normes. (Inici 6 de febrer).
Entrada en funcionament d’un vehicle equipat amb equips de sanció automàtica per al control de de les infraccions al carril bus taxi. Es tracta d’un vehicle 100% elèctric (Nissan Leaf). (Posada en funcionament el mes de març).
Nou tram de carril bus-taxi a la Gran Via, sentit Besòs, entre Josep Pla i la rambla de Prim (Juliol 2017).
Nou tram de carril bus-taxi al carrer de València entre Navas i Espronceda (Juliol 2017).
Nou tram de carril bus-taxi a la via Favència, sentit Llobregat, entre el carrer de l’Artesania i la plaça de Karl Marx (Juliol 2017).
Sistema automàtic de control de les infraccions (mitjançant càmeres de visió artificial) al carril bus taxi del passeig de la Vall Hebron, sentit Llobregat, entre l’avinguda de Vallcarca i la plaça d’ Alfonso Comin. (Juliol 2017).

Segona fase

Mesures a implantar durant el segon semestre del 2017:

Millores per al transport públic en el carril multiús de la ronda del General Mitre per tal que els autobusos puguin reduir els endarreriments provocats per la congestió de trànsit en l’hora punta.
Mesures de priorització al lateral mar de la Gran Via entre la plaça d’Ildefons Cerdà i el carrer de la Química, combinant el nou carril bus i la fase semafòrica per agilitzar la maniobra de pas de l’autobús des de la calçada lateral a la calçada central.
Millores en el terminal d’autobús al carrer de Tarragona amb plaça d’Espanya, per facilitar la incorporació a la plaça dels autobusos.

Tercera fase:

Es preveu una tercera fase, que tindrà lloc un cop s’efectuï la implantació final de la Nova xarxa de Bus. Les mesures preveuran:

Execució de canvis viaris a la plaça de Sants per facilitar els moviments dels autobusos, tant en els girs com en la circulació recta.
Millora dels terminals de línies d’autobús a Diagonal – Zona Universitària.
Ajustos viaris a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, de manera que la circulació dels autobusos en aquest important eix de transport públic es vegi beneficiada.

A banda, també es realitzaran les següents actuacions de caràcter més general, que s’acabaran de determinar un cop estigui tota la Nova Xarxa de Bus desplegada:

Millores de la regulació semafòrica dels carrils bus/taxi per donar-los prioritat
Millores de la infraestructura: creació de nous carrils bus o millora dels existents.
Increment de vigilància i control de les invasions als carrils bus taxi.

Indicadors del sistema d’autobús i taxi

La flota d’autobusos de TMB disposa en aquests moments d’un total de 1.060 unitats, mentre que el nombre de llicències de taxi són 10.523.

Actualment els autobusos circulen a una velocitat comercial mitjana diària de 12,08 km/hora, després que aquests darrers mesos s’hagi detectat un lleuger descens, coincidint amb l’augment dels nivells de trànsit. Cal tenir en compte que dels 873 quilòmetres dels recorreguts dels autobusos de la ciutat, només 163 tenen carril bus. Es preveu que aquesta xifra s’incrementi amb el desplegament de la V fase de la Nova Xarxa de Bus.

Pel que respecta als taxis, la seva velocitat comercial diürna és variable en funció de la intensitat de trànsit però se situa a l’entorn dels 18,45 km/hora. El control de les invasions del carril bus taxi i una major infraestructura d’aquestes vies suposaria una millora substancial en aquest tipus de recorreguts.