Assemblea de taxistes de la Unió Intercomarcal d’Osona

  1. Els taxistes d’Osona faran un calendari per solucionar les guàrdies de nit, plantejaren al ajuntament la instal.lació de càmeres dintre dels vehicles i esperaran a la futura llei per modificar el Reglament
Un moment de l’assemblea
La reunió es va fer al local del STAC de Vic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIC.- En el dia d’ahir els companys Lluís Berbel i Antoni Servos van assistir a una assemblea dels companys de la unió intercomarcal d’Osona i la radioemissora de taxis Vic. La trobada va tenir lloc a la seu del STAC a Vic, hi varen assistir onze companys de la capital d’osona.

Durant la reunió en Miquel Pons, president de la radioemissora, va posar de manifest la preocupació per la situació de les guàrdies de nit, entenent que en algunes ocasions existia una mancança que s’havia de solucionar, els assistents varen estar-hi d’acord i es van comprometre a marcar un calendari i complir-lo per tal de solucionar les possibles incidències en aquest sentit.

Estudiaran junt amb l’ajuntament la possibilitat d’instal·lar càmeres dins dels vehicles, els representants del sindicat els hi vàrem explicar tot el que fa referència a les obligacions i deures que han de complir en referència a la llei de protecció de dades per tal d’instal·lar-les amb total seguretat.

Un altre del tema que es va tractar és la necessitat de modificar l’actual ordenança que data de l’any 1960, però donat que la Generalitat té el compromís de posar en marxa una nova llei per al sector de moment continuaran regint-se per l’actual llei del taxi de Catalunya.

En referència a la necessitat d’informar els ciutadans de la forma de petició de serveis durant l’horari nocturn, s’aposta per fer-ho mitjançant la pàgina web, utilitzant una gravació en aquest horari quan l’usuari demani un taxi a l’emissora.