Aportacions del STAC a la consulta pública de la Generalitat prèvia al avantprojecte de llei que regularà taxis i VTC

👉🏼descarrega en PDF les aportacions del STAC a l’avantprojecte de llei

👉🏼llegeix les propostes del STAC al portal de la Generalitat

<<text en català>>

STAC.- El dimarts 28 de maig va finalitzar el termini per a fer les aportacions, a través del procés participatiu impulsat per la Generalitat, de cara a la futura llei de Transports que regularà l’activitat dels vehicles de lloguer amb conductor de fins a 9 places (VTC/taxis).

Des del STAC, el dia 18 d’abril vem obrir un procés participatiu perquè afiliats i afiliades s’impliquessin i aportessin suggeriments o idees a través d’una adreça de correu electrònic creada per a tal efecte.

Fruit d’aquesta participació i del nostre treball, ahir vam registrar les nostres proposades via online a través del portal públic del procés participatiu i via presencial en el Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya.

A grans trets les nostres aportacions han estat les següents:

– Diferenciació clara entre el servei de taxi i VTC a través dels elements recollits en el decret llei 4/2019 (precontratació del servei, prohibició de geolocalització i de captació en la via pública, entre altres…).

– Flexibilitat tarifària per al taxi: taxi compartit, cobrament individual per plaça i possibilitat de tarifes tancades.

– Mantenir l’actual règim jurídic i àmbit territorial de les llicències de taxi: municipals i circumscrites a un territori determinat.

– Impulsar des de l’administració pública una plataforma universal per a tot el territori (APP) que garanteixi l’accés universal al servei de taxi a tota la població catalana.

– Incloure i garantir al taxi l’accés a realitzar transport sanitari no urgent i que sigui considerat un servei complementari al transport públic col·lectiu.

– Capacitació professional per a taxis i VTC.

– Enduriment de la normativa sancionadora a les VTC.

– Preus regulats del servei VTC.

– Fixar torns i períodes de descans a les VTC.

– Vehicles superiors en dimensions i potència adscrits a una autorització VTC.

Desde la direcció del STAC volem agrair enormement a tots els companys i companyes, que ens heu fet arribar diferents propostes, la vostra implicació en un procés tant important.

Seguirem molt de prop tot el procés de redacció de la nova llei per a garantir la viabilitat i la necessitat de mantenir el servei de taxi com a servei d’interès general.

Continuarem informant.

<<texto en castellano>>

STAC.- El martes 28 de mayo finalizó el plazo para hacer las aportaciones, a través del proceso participativo impulsado por la Generalitat, de cara a la futura ley de Transports que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor de hasta 9 plazas (VTC/taxis).

Desde el STAC, el dia 18 de abril abrimos un proceso participativo para que afiliados y afiliadas se implicaran y aportaran sugerencias o ideas a través de una dirección de correo electrónico creada para tal efecto.

Fruto de esta participación y de nuestro trabajo, ayer registramos nuestras propuestas vía online a través del portal público del proceso participativo y vía presencial en el Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya.

A grandes rasgos nuestras aportaciones han sido las siguientes:

– Diferenciación clara entre el servicio de taxi y VTC a través de los elementos recogidos en el decret llei 4/2019 (precontratación del servicio, prohibición de geolocalización y de captación en la vía pública, entre otros…).

– Flexibilidad tarifaria para el taxi: taxi compartido, cobro individual por plaza y posibilidad de tarifas cerradas.

– Mantener el actual régimen jurídico y ámbito territorial de las licencias de taxi: municipales y circunscritas a un territorio determinado.

– Impulsar desde la administración pública una plataforma universal para todo el territorio (APP) que garantice el acceso universal al servicio de taxi a toda la población catalana.

– Incluir y garantizar al taxi el acceso a realizar transporte sanitario no urgente y que sea considerado un servicio complementario al transporte público colectivo.

– Capacitación profesional para taxis y VTC.

– Endurecimiento de la normativa sancionadora a las VTC.

– Precios regulados del servicio VTC.

– Fijar turnos y periodos de descanso a las VTC.

– Vehículos superiores en dimensiones y potencia adscritos a una autorización VTC.

Desde la dirección del STAC queremos agradecer enormemente a todos los compañeros y compañeras, que nos habéis hecho llegar diferentes propuestas, vuestra implicación en un proceso tanto importante.

Seguiremos muy de cerca todo el proceso de redacción de la nueva ley para garantizar la viabilidad y la necesidad de mantener el servicio de taxi como servicio de interés general.

Seguiremos informando.