Afectacions a la mobilitat a la Ronda General Mitre per obres de millora de la xarxa elèctrica

Av_diagonal_2015Barcelona. IMET.- Del 4 i el 10 de gener

A partir de dilluns, 4 de gener, es produiran una sèrie d’afectacions a la mobilitat a la Ronda General Mitre per diferents actuacions de millora sobre la xarxa elèctrica d’Alta Tensió Collblanc-Trinitat. Aquesta és la darrera obra civil que resta per finalitzar la connexió de les subestacions elèctriques de Collblanc i Trinitat, una actuació clau pel mallat de la xarxa elèctrica d’alta tensió de la ciutat.

Entre el 4 i el 10 de gener s’ocuparà el carril multiús en sentit Llobregat de la calçada de la Ronda General Mitre entre el c/del Camp i el c/Ciutat de Balaguer, sense afectar els altres dos carrils de circulació. Les tasques també comportaran ocupació sobre la vorera que mantindrà una amplada mínima per vianants de 2,9 metres. La calçada del c/Puig Reig, entre Mitre i el c/Rio Rosas quedarà tallada al trànsit per la mateixa actuació. Les afectacions es produiran entre les 10:00 i les 18:00 hores.

A banda, hi haurà ocupacions a la cantonada muntanya-Besòs de la Ronda General Mitre amb el c/Mandri. En aquest punt hi haurà afectacions permanents durant el mateix període sobre el carril multiús en sentit Llobregat i sobre els dos carrils ascendents del c/Mandri, on es mantindrà un únic carril de pujada de quatre metres d’amplada.

Finalment, entre el 5 i el 10 de gener, també hi haurà treballs que comportaran l’ocupació de dos carrils de circulació del costat Besòs del c/Ganduxer entre la Via Augusta i el c/Raset, entre les 10:00 i les 18:00 hores.

Els agents de la Guàrdia Urbana treballaran per tal de reduir les afectacions a la mobilitat que aquestes actuacions puguin comportar sobre el trànsit en superfície. Des del Comitè d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona s’aprofita les èpoques de vacances i de menys activitat docent per programar les actuacions pendents, per tal de provocar un menor impacte i causar menys molèsties als veïns i les veïnes de la ciutat.

Els treballs tenen com a objectiu millorar les infraestructures i els serveis de la ciutat. Un cop entri en funcionament aquesta línia, l’any 2016, la xarxa elèctrica de Barcelona serà molt menys vulnerable (més resilient) davant de possibles eventualitats que es puguin produir a la ciutat. Es minimitzarà així el risc d’incidents com el de l’any 2007, originat a la pròpia subestació de Collblanc i que va generar l’incendi a Maragall que va tenir interromput el servei a 323.000 usuaris al llarg de 56 hores.